Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

 

 

OZNAM      2024

Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo, predseda Jozef Kubiš, Vás pozýva na riadne Zhromaždenie URBÁRU dňa 

  19. mája 2024 t. j. nedeľa o 13,00 hod.

 v kultúrnom dome Olešná.

Prezentácia od 12,00 hod. 

Návrh programu zasadnutia riadneho Zhromaždenia Urbáru Olešná, pozemkové spoločenstvo konaného dňa 19.5.2024 

 1.  Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Schválenie zapisovateľa a vytvorenie videozáznamu s kamerovania
 5. Kontrola uznesenia z riadneho Zhromaždenia zo dňa 30.7.2023
 6. Správa Odborného lesného hospodára za rok 2023
 7. Správa Dozornej rady za rok 2023
 8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2023 a rozdelenie zisku za rok 2023 
 9. Spôsob hlasovania na riadnom Zhromaždení 
 10. Diskusia
 11. Návrh a schválenie uznesenia
 12. Záver

 

   

 

Integrovaný záchranný systém č. t. 112,150

ROZPIS      POŽIARNYCH       HLIADOK  rok 2024

 

 

 1. č.

 

 1. trasa
 2. trasa
 

dátum

podpis

 

Kubiš Jozef

Bazger Milan Ing.

06. – 07. 04. 2024

 

 

Cvinček Vlado

Gulčíková Anna

13. – 14. 04. 2024

 

 

Perďoch Martin

Marec Ján

20. – 21. 04. 2024

 

 

Blažek Rudolf

Čečotka Jaroslav

27. – 28. 04. 2024

 

 

Čimbora Juraj

Plecho Ján st.

04. – 05. 05. 2024

 

 

Kozub Ladislav

Dedič Peter

11. – 12. 05. 2024

 

 

Černek Pavol

Nekoranec Pavol

18. – 19. 05. 2024

 

 

Kozubová Nikola

Jaroš František

25. – 26. 05. 2024

 

 

Mikolaj Peter

Kozub Martin

01. – 02. 06. 2024

 

 

Čišecký Miloš

Plecho Ján ml.

08. – 09. 06. 2024

 

 

Kadura Ján

Krištiak František st.

15. – 16. 06. 2024

 

 

Kožák Kamil

Šuška Jozef

22. – 23. 06. 2024

 

 

Michalina Ján

Krištiak Franišek ml.

29. – 30. 06. 2024

 

 

Cvinček Pavol

Škuľavík Ladislav

06. – 07. 07. 2024

 

 

Plešivčák Pavol

Jaroš Branislav

13. – 14. 07. 2024

 

 

Čimbora Šimon

Plecho Ján ml.

20. – 21. 07. 2024

 

 

Perďoch Martin

Čečotka Jaroslav

27. – 28. 07. 2024

 

 

Plešivčák Radoslav

Jaroš Vladislav

03. – 04. 08. 2024

 

 

Marec Peter

Marec Ján

10. – 11. 08. 2024

 

 

Blažek Rudolf

Gulčíková Anna

17. – 18. 08. 2024

 

 

Čimbora Juraj

Kozub Martin

24. – 25. 08. 2024

 

 

Černek Pavol

Jaroš Branislav

31.08.. – 01. 09. 2024

 

 

Čišeký Miloš

Bazger Milan Ing.

07. – 08. 09. 2024

 

 

Kadura Ján

Šuška Jozef

14. – 15. 09. 2024

 

 

Kožák Kamil

Dedič Peter

21. – 22. 09. 2024

 

 

Cvinček Pavol

Čečotka Jozef

28. – 29. 09. 2024

 

 

Pončka Peter

Belko Ján

05. – 06. 10. 2024

 

 

Plešivčák Rado

Škuľavík Ladislav

12. – 13. 10. 2024

 

 

Kubiš Jozef

Nekoranec Pavol

19. – 20. 10. 2024

 

 

Kozubová Nikola

Čečotka Jozef

26. – 27. 10. 2024

 

 

Marec Peter

Plecho Ján ml.

02. – 03. 11. 2024

 

 

Za nedodržanie plnenia požiarnych hliadok bude považovať Obhospodarovateľ lesov Olešná neplnenie záväzku zmluvy o  prenájme Poľovného revíru. Treba sa podpísať do rozpisu požiarnych hliadok.

Trasa č. 1 :  Motorest 8,00 hod. – Groň 10,00 hod.– Žel. kríž 10,30hod. – Vlčia Jama 12,00 hod. – Poľana 13,00 hod. – Točňa Hrub. Ráztoka15,00 hod.

 Doba pochôdzky : 8,00 – 15,00 hod. – Podpísať sa u FB Trade (Badžgoň František) na hale

                                                                                                                                     poštová schránka

 

Trasa č- 2 :  Javoríčatá - Schody 8,00 hod.   za skalu 9,00 hod.   do Kadečky 10,30 hod. Tyňak 12,00 hod.    chata Brurkov 13,00 hod.    u Hrobora  15,00 hod

 Doba pochôdzky : 8,00 – 15,00 hod. Podpísať sa u chatky v Burkove

 

TPO: Jozef Čagala č. t. 0905172404

Predseda: Jozef Kubiš  č. t. 0915975769

 

 

OZNAM      2023

Oznamujeme všetkým vlastníkm Urbarskych lesov, že podiely z Urbaru za rok 2022  sa budú vyplácať    

  9. septembra 2023 v čase od 7,00 do 14,00 hod. (sobota)

 v budove Urbarskeho domu.

Poprosíme o dodržanie termínu!

 

  

POZVÁNKA ROK 2020

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Obhospodarovateľ lesa František Jaroš, Olešná 640,

 OU-CA-PLO-2018/013962-002

   Vás pozýva na

 riadne Zhromaždenie

 (Valnú hromadu)

  Urbaru Olešná a vlastníkov lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

     ktorá sa bude konať     15. marca 2020 o 1300 hod.

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

  Program: 

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Schválenie zapisovateľky (Kozubová Jozefa)
 6. Kontrola uznesenia z riadneho Zhromaždenia v roku 2019
 7. Správa revíznej komisie za rok 2019 (Ing. Bazger)
 8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019 (Ing. Bazger Milan)
 9. Správa OLH za rok 2019 (Ing. Jozef Vrábel)
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia z dnešného riadneho Zhromaždenia
 12. Záver

 

OZNAM      2020

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Obhospodarovateľ lesa František Jaroš, Olešná 640,

  OU-CA-PLO-2018/013962-002

  ODVOLÁVA

riadne Zhromaždenie

  (Valnú hromadu)

   Urbaru Olešná a vlastníkov lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

na základe vyhlásenia zákazu organizovania akýchkoľvek kultúrnych, športových a spoločensko verejných akcií v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom do odvolania.

Riadne Zhromaždenie (Valná hromada) sa uskutoční v náhradnom termíne o ktorom budete včas informovaní. 

 

 OZNAM      2020

V súvislosti s predchádzajúcim oznámením o odklade konania riadneho Zhromaždenia ( Valenej hromady) sa odkladá aj vyplácanie Urbarskych podielov z roku 2019 na rok 2020.

Riadne Zhromaždenie (Valná hromada) sa uskutoční po skončení pandémie covid - 19 a po ukončení prác na rekonštrukcii  kultúrneho domu Olešná. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

OZNAM      2021 - Urbár Olešná, pozemkové spoločenstvo

Výbor spoločenstva oznamuje svojím členom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu a doterajšie rozhodnutia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR i rozsiahlu rekonštrukciu Kultúrneho domu obce Olešná, nebolo možné v minulom roku a doposiaľ i v aktuálnom roku zabezpečiť zvolanie zasadnutia Zhromaždenia spoločenstva.

Nakoľko v zmysle § 21, zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách schvaľuje rozdelenie zisku len Zhromaždenie spoločenstva, neboli z vyššie uvedených dôvodov schválené a vyplatené dividendy na príslušné podiely vlastníkov za roky 2019 a 2020.

Konanie Zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva i vyplácanie divident sa uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budú členovia informovaní obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

POZVÁNKA ROK 2022

 

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo, predseda František Jaroš 

 

    Vás pozýva na

 

 riadne Zhromaždenie

 

 (Valnú hromadu)

 

  Urbaru Olešná 

 

     ktorá sa bude konať     11. decembra 2022 o 1300 hod.

 

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

 

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

 

  Program: 

 

 1. Informácia o uskutočnených výsledkov volieb hlasovania korešpondenčnou formou a plnenie prijatých uznesení
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Schválenie zapisovateľa (Kubiš Anton)
 5. Správa Dozornej rady za rok 2021 (Ing. Bazger)
 6. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2021 a rozdelenie zisku za rok 2021 (Ing. Bazger Milan)
 7. Správa OLH za rok 2021 (Mgr. Kulas Vladimír)
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesenia z dnešného riadneho Zhromaždenia
 10. Záver

 

 

 

POZVÁNKA ROK 2023

 

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo 

 

   Vás pozýva na

 

 riadne Zhromaždenie

 

 (Valnú hromadu)

 

  Urbaru Olešná 

 

     ktorá sa bude konať     7. mája 2023 o 1300 hod.

 

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

 

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

 

 

 

 

POZVÁNKA ROK 2023

   Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo 

      Vás pozýva na

    riadne Zhromaždenie

    (Valnú hromadu)

     Urbaru Olešná 

        ktorá sa bude konať     30. Júla 2023 o 1300 hod.

   v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

     Prezentácia začína o 12,00 hod.

 

 

 

 

     

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia