Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

Oznam o realizovaných ťažbách 

 Máj 2015

k. ú. Olešná, parcela 7137/1, lokalita: Búčnik - Potôčky, JPRL 1232 b

Obnovná úmyselná ťažba - MP - Dorub. Dorub porastových zvyškov nad mladinou dolu pri potoku v rozsahu cca SM = 150m3 JD=30m3 + spracovanie kalamity 20m3.

 k. ú. Klokočov, parcela 26 700, lokalita: "Zimná voda", JPRL 1173

Obnovná úmyselná ťažba = dorub bukov v rozsahu cca 80 m3

 

k. ú. Klokočov, parcela 26 675, lokalita: "Zadná Kršľa", JPRL 1185

Obnovná úmyselná ťažba - Dorub bukov v rozsau cca 60 m3

 

k. ú. Podvysoká, parcela 666, lokalita: "Mazursky potok "- pri Zákopčí, JPRL 1259 e

Náhodná ťažba - kôrovcová + vetrová v rozsahu cca SM-80 m3

 

k. ú. Podvysoká, parcela 667, lokalita: "Mazursky potok "- pri Zákopčí, JPRL 1259 e

Náhodná ťažba - vetrová, v rozsahu cca SM - 45m3, JD - 15 m3

 

k. ú. Podvysoká, parcela 139, lokalita: "Trlícka poľana "- pri Staškove, JPRL 1258 b

Náhodná ťažba - kôrovcová v rozsahu cca 30 m3

k. ú. Klokočov, parcela  26 702, lokalita: "Zimná voda - pod cestou

Obnovná úmyselná - presvetlenie, v rozsahu cca 150 m3, začiatok = 25.V.2015

 

 JÚL 2015 k. ú. Klokočov, parcela 26 674, lokalita: "Zadná Kršľa", JPRL 1185

Obnovná úmyslená  ťažba v rozsahu cca 300 m3 smrek a 150 m3 buk

V časti Klokočov u Zajacov hodláme zrealizvať spoločne plánovanú výchovnú ťažbu - prebierku a prečistku ihličnatých mladín

 

k. ú. Olešná, parcela 170, 171, 483/2, lokalita: "Kudláčovské, Palicovské" Sklený vrch

sa započala dňom 21.7.15  ťažba náhodná - kalamita (sucháre) v rozsahu cca 100 m3

 

 k. ú. Klokočov, parcela 26 675   lokalita: "Hrancovka"

spracovanie drobnej kalamity v JPRL 1184 b, cca 20 m3 + realízácia obnovnej úmyselnej ťažby - dorub JPRL 1184 a, cca 150 m3

 

k. ú. Olešná II., parcela 8264, realizácia obnovnej úmyselnej ťažby - dorub - JPRL 1154, cca smrek 150 m3

k. ú. Olešná ., parcela 7130/1, Osminy - spoločné Predná Olešná,  spracovanie kôrovcovej kalamity, JPRL 1230 b, cca 60 m3

k. ú. Olešná ., parcela 7130/2, Chrobácka vedľa osmín,  spracovanie kôrovcovej kalamity, JPRL 1231 b, cca 60 m3

k. ú. Olešná ., parcela 6899, Zmiatková, spracovanie kôrovcovej kalamity, JPRL 1227a, cca 80 m3

k. ú. Olešná ., parcela 6868/1, "Gabrišové", realizácia obnovnej úmyselnej ťažby, JPRL 1220 b, cca 60 m3

k. ú. Podvysoká ., kôrovcová kalamita = "Trlícka Poľana" = JPRL 1258 b,d, cca 60 m3 + Mazúrsky potok p. č. 666 = 50 m3, JPRL 1259 e.

 

Zoznam parciel, kde sa vyskytuje a spracúváva kôrovcová kalamita 14.X.2015

Podvysoká: 139, 140, 141, 142, 157, 177,  1037, 1039, 1040, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1456, 1457, 1657, 1948, 1950, 2321, 2446, C 2440/6

Olešná:  770, 776, 1682, 1719, 1720, 1741, 2482, 4306, 4308, 2270/1, 7097/1, 7095,  6896

Olešná II. "Burkov Vrch": 8260, 8223/2, 8270, 8284, 8214/1

Klokočov : 24675 Hrancovka, 26677 Klinky

 

OZNAM

Klokočov = Spoluvlastníci lesnej nehnuteľnosti č. 26 674 "Zadná Kršľa" bude v zmysle Plánu starostlivosti o les na roky 2009 - 2018 zrealizovaná Obnovná ťažba v rozsahu 200 m3 SM, 150 m3 BK, 25 m3 JD.  Zahájenie ťažby + sprístupnenie porastu bude v XI. 2015 a pokračovanie podľa počasia v XII. 2015.

Olešná = v p. č. 3194, 3195 "Jamy - Rohučoci", spracováva sa kôrovcová kalamita

_______________________________________________________________________________________________________________

ROK  2016

Kalamita 

JPRL 1230 b, parcela 7130/1 "Osminy - predná Olešná", kalamita cca 120 m3

JPRL 1229 a,b, parcela 7095 "Kropačova", kôrovcová kalamita cca 25 m3 + obnovná úmyselná ťažba 150 m3

JPRL 1234 a , parcela 483/3 (PH-LS) "Palicovské"  cca 20 m3

JPRL 1234 b, parcela 748 - 752, (PH-LS) cca 120 m3

JPRL 1235 a, 1237 a,  parcela 1279/1 "Chrenščová", cca 60 m3

JPRL 1237 a, parcela 1375/1, (PH-LS), Kamenišťák a spol., cca 20 m3

KLOKOČOV :   JPRL 1192,   parcela 27 057, kalamita 

Olešná - p. 1377 "Výrobícke", náhodná ťažba - kôrovec, cca 35 m3 + obnovná úmyselná  - dorub, cca 100 m3

                 p. 1719  Kamenišťáci - Milan a spol.  - Grúň,  kôrovec cca 15-20 m3

 

Olešná - p. č. 2915/1/2/4/5/6/7 potok oproti Jenojánka,  k. ú. Olešná, kôrovec + obnovná úmyselná (spolupráca so starostom p. Štefanom Cudrákom)

 

5/2016    Olešná:  JPRL 1293 c,   kôrovec, p. č. 746 "Plocháňske - Olešná Grúň", cca 50 m3

                                 JPRL 1237 a,  kôrovec, p. č. 1278/1 "Chrenščová za Grúňom", cca 20 m3

                                 JPRL 1237 a, kôrovec,  p. č. 1719, 1720  "Šulková", cca 10 m3

                                  p. č. 481/1, kôrovec, "Palicovská",  cca 10 m3

                                  p. č. 6414, 6864, 6865, spracovanie kôrovcovej kalamity na "Poľane", cca 70 m3

5/2016    Podvysoká:  p. č. 666 "Janík a spol. ", kôrovec cca 40 m3

                                        p. č. 667 "Perďoch a spol. ", kôrovec + vietor cca 20 m3

                                        p. č. 672 "u Zákopčia", kôrovec cca 15 m3

                                        p. č. 673 - 674  "u Zákopčia", kôrovec cca 40m3

 

6/2016   Olešná :  p. č.   2270/1  "Breh pri Kysuci", JPRL 1284 b, kôrovcová kalamita, cca 20 m3

                                  p. č.   832 "Chrobácka", JPRL 1294 a, lokalita Chrobácka jama nad Repou, kôrovcová kalamita, vetrová + dorub starého porastu spolu cca 200 m3

                                  p. č.   1277 "Chrenčšová", JPRL 1294 a, dorub starého porastu a p. č. 1276 "Chrenščová" tiež dorub starého porastu, spolu cca 200 m3

                                  p. č.   826/1 "Kyšľacke pod Grúňom", JPRL 1294 c,  dorub poškodených jedincov a dorub starších stromov okolo chodníka, cca  35 m3

                                 p. č.   726 "Plocháňske -  v predu Nemecké" , JPRL 1287 a, dorub starého porastu s borovicovou kalamitou, cca 200 m3,  realizácia v súvislosti priaznivého počasia

                                 p. č.   6439  "Fojtíci z Vigľašovej", JPRL 1225 b, spracovanie kôrovcovej kalamity, cca 30 m3 + dorub starého porastu, cca 150 m3, realizácia po vyjasnení užívania parcele

                                  p. č.   8333, 8335 "Badžgoňova jama", JPRL 1150, spracovanie hmyzovej kalamity + presvetlenie (OÚ), cca 200 m3

 

7/2016   Podvysoká :  p. č.   344, 345, 346, 347  "Kyčera", JPRL 1243, kôrovcová kalamita, cca  40 m3

                                        p. č.   184, 180, 177  "Mazúrsky potok", JPRL 1259 a, kôrovcová kalamita, cca  50 m3

                                        p. č.   139, 140  "Kyčera", JPRL 1258 b, kôrovcová kalamita, cca  40 m3

                                        p. č.   636, 602  "Pod Kopcom", JPRL 1259 c, kôrovcová kalamita roztrúsená po celom poraste, cca 30 m3

                                       p. č.  1037  "Chabroňová", JPRL 1260 a, kôrovcová kalamita, cca  80 m3

                                       p. č.  1058, 1057  "Kvičalová", JPRL 1260 a, kôrovcová kalamita, cca  35 m3

                                       p. č.  1250, 1246, 1251, 1252 , JPRL 1261 a, kôrovcová kalamita, cca  25 m3

                                       p. č.   2298  "Comorková", JPRL 1262 d, kôrovcová kalamita, cca  40 m3

                                       p. č.  2321, 2435,  "Mojíčková", JPRL 1262 e, kôrovcová kalamita, cca  20 m3

                                       p. č.  2329  "Mojíčková", JPRL 1262 h, kôrovcová kalamita, cca  20 m3

                                       p. č.  2985, 2984  "Schodná voda", JPRL 1264, kôrovcová kalamita, cca  30 m3

 

7/2016   OLEŠNÁ : 

p. č.   6439  "pod Vigľaškou oproti Potôčkov", JPRL 1225 b, kôrovcová kalamita, cca  70 m3

p. č.   7095  "Kropačová", JPRL 1229 a, Obnovná úmyselná  - Dorub, cca  250 m3

p. č.   8319/1  "Tyňak - Burkov vrch", JPRL 1138, 1139 a, kôrovcová kalamita + OÚ - Dorub, cca  70 m3 + 50 m3

p. č.   8333  "Badzgoňova jama", JPRL 1150, kôrovcová kalamita, cca  50 m3

 

stav k 2.8.2016   OLEŠNÁ,  výskyt kôrovcovej kalamity:

JPRL 1237 a, parcela č. 1375/1 "Milan Kamenišťák a spol. ", cca 20 m3

JPRL 1235 a, parcela č. 1279/1, 1278/1 "Chrenščová za Groňom. ", cca 60 m3

JPRL 1234 b, parcela č. 761 "Kyšľacka ", cca 15 m3

JPRL 1234 b, parcela č. 750....753  "Jašuľocke ", cca 30 m3

JPRL 1293 c, parcela č. 1376 "Výrobícke - Groň ", cca 40 m3

JPRL 1293 c,  parcela č. 481/1/2  "Palicovské - Groň ", cca 70 m3

JPRL 1293 c,  parcela č. 7130/1  "osminy ", cca 35 m3

JPRL 1293 c,  parcela č. 7130/1  "osminy predná Ol. ", cca 50 m3

JPRL 1231 b,  parcela č. 7130/2  "Chrobacka - Potôčky ", cca 150 m3

 

 24. 08. 2016    OLEŠNÁ,  výskyt kôrovcovej kalamity:

JPRL 1293 c,  parcela č. 1376  "Výrobícke " Olešná Grúň,  cca 150 m3

JPRL 1293 c,  parcela č. 1984  "Fojtícke " Olešná Grúň, cca 80 m3

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 Oznam o pripravovaných  ťažbách - 2017

 

2/2017   Podvysoká : 

p. č.   1251,1252,1246,1244,   "nad žel. stanicou", JPRL 1261 a,   kôrovcová kalamita, cca  60 m3

p. č.   1450,1449,1448 "Purková" JPRL 1261 a, kôrovcová kalamita, cca 120 m3

p. č.   1235 "Kvíčalíková ", JPRL 1260 a, kôrovcová kalamita, cca  30 m3

p. č.   1039  "Chabroňová", JPRL 1260 a, b, kôrovcová kalamita, cca  60 m3

p. č.   691, 689  " Benková" , JPRL 1259 e, kôrovcová kalamita, cca  40 m3

p. č.  139,140,141,142,143  "Trlícka poľana", JPRL 1258 b, d, kôrovcová kalamita, cca  120 m3

                                                   "Kyčera", JPRL 1243, kôrovcová kalamita, cca  50 m3

                         

 2/2017  Olešná :        

p. č.   7130/2,   "Chrobácka vedľa osmín", JPRL 1231 b,   kôrovcová kalamita, cca  200 m3

p. č.   7317/19/28/32  "u Cvinčkov" JPRL 1233 b,c, kôrovcová kalamita, cca 40 m3

p. č.   761/1, 753, 820, 754/1 "Chrobácka, Kyšľacka, Jašuľoci ", JPRL 1234 b 1235 a, kôrovcová kalamita, cca  160 m3

p. č.   822/2/1  "Chrobácka Grúň", JPRL 1235 a,  kôrovcová kalamita, cca  30 m3

p. č.   7130/1  " Osminy" , JPRL 1230 b, kôrovcová kalamita, cca  50 m3

realizácia obnovnej úmyselnej ťažby v parcelách 1717 , 1718 k. ú. Olešná lokalita Olešná - Potôčky Šulková, JPRL 1237 b, v rozsahu cca 150 m3 ( realizácia ťažby v závislosti na počasí)

 p. č.   832  "Chrobácka nad Repou ", JPRL 1294 a,  kôrovcová kalamita, cca  50 m3+ OU ťažba - dorub 200 m3, v mesiaci marec

práce započaté dňa 13.3.17 

p. č.  5609 "oproti Zopači" , JPRL 1223 e, kôrovcová kalamita cca 40 m3

p. č.  5614 "oproti Zopači" , JPRL 1223 e, kôrovcová kalamita cca 35 m3

 

máj 2017 - Olešná

p. č.  6898,6899 "Zmatková" , JPRL 1227 a, kôrovcová kalamita cca 100 m3

 "Vlčia Jama " , JPRL 1232 b, kôrovcová kalamita cca 100 m3

p. č.  8742,8743/3 "Oleš. Klin" , JPRL 1225 a, kôrovcová kalamita + OÚ cca 150 m3

máj 2017 - Klokočov

p. č.  26679, 26677 "Klinky" , JPRL 1157 a, 1172 a, OÚ - Do + NŤ-PH cca 250 m3

Ťažba dreva stav k 24.5.2017 - PODVYSOKÁ

p. č.  139,140,141,143 "Trlícka poľana" , JPRL 1158 b,d, , NŤ-PH cca 400 m3

p. č.  671 - cca 10 m3,  "Baríkova" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  682 - cca 5 m3,  "Baríkova" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  684 - cca 30 m3,  "Baríkova" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  1039 - cca 20 m3,  "Chabroňská" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  1037 - cca 40 m3,  "Chabroňská" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  1058 - cca 20 m3,  "Chabroňská" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  1233 - cca 10 m3,  "Chabroňská" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  662,663,654 - cca 30 m3,  "Mazúrsky potok" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  661 - cca 2 m3,  "Mazúrsky potok" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  659 - cca 2 m3,  "Mazúrsky potok" , JPRL 1259 c,  NŤ-PH 

p. č.  347,346,345 - cca 30 m3,  "Kyčera" , JPRL 1243,  NŤ-PH 

p. č.  1948 - cca 15 m3,  "Halajovské" , JPRL 1262 b,c,  NŤ-PH 

 

 Ťažba dreva stav k 1.8.2017 - PODVYSOKÁ

 Oznamujeme všetkým vlastníkom lesa k. ú. Podvysoká, že vzhľadom na veľmi zlú situáciu v zdravotnom stave lesných porastov - rozpadajúce sa smrečiny dôsledkom pôsobenia abiotických a biotických činiteľov (pokles hladiny spodnej vody, pôsobenie drevokazných húb,  lykožrút smrekový / prebieha permanetne spracovanie kôrovcovej kalamity po parcelách. Oznámenia domov na adresu sa neposielajú, je potrebné sa informovať priamo u OLH, resp. v kancelárií a taktiež si prejsť les, ktorý sa mení zo dňa na deň.

V súčasnosti sú postihnuté všetky časti tzn. Trlícka časť, Mazurská , Chabroňská, Baríková, Purková, Komanková, Halajovská, Comorková, Mojičková, Mravcovská, Soviarská, Hrošová, Kyčera, Kvičalská, Sekerková.

K dnešnému dňu sa  spracováva kalamita v parcelách: 139,140,141,142,143,150, 156, 159, 161,663, 666, 667, 2443, 2446, v Kyčere, vždy v závislosti na počasí a momentálnej časovej možnosti pracovných skupín, ktoré sú : jedna od Staškovskej strany, druhá po hrebeni so Zákopčím a ponad vodáreň, a tretia nad farmou Abel plus. Sú to všetko živnostníci oprávnení vykonávať práce v lese. Niektoré lokality si vyžadujú i kone, tak sa i toto zabezpečuje živnostníkmi.

Drevna hmota sa pre všetkých odpredáva a vyhotovujú sa prehľady-tabuľky podľa parciel, vlastníkov a ich výšky podielov.  Časť drevnej hmoty je ponechavaná ako palivo pre vlastníkov. Zase sa treba informovať v tejto veci.

Veľké problémy sú z odvozom dreva a so skladkovaním. Pre informáciu uvádzame, že v podstate drevo ide "prihonom" Mazurským, cez koziu farmu Abel plus a malá časť po ceste od Zákopčia /Schodná voda/.

Ťažba dreva k 1.8.2017 - Olešná, Olešná-Burkov vrch.

V týchto častiach nášho pozemkového spoločenstva je situácia o niečo lepšia ako na Podvysokej. Ale máme lokality, ktoré permanetné sú postihnuté kôrovcovou kalamitou. Je to hrebeň medzi prednou Olešnou a Potôčkami /Grúň/ - Jašulocké, Kyšľacké, Chobacka, Chrenščová, ponad "mesto", ponad pani Badurovou. Ďalej je to hrebeň medzi Potôčkami a Hrubobučanskou ráztokou - Vlčia jama, Bučník, Chrobacká, Osminy, Zmatková i Zopač. 

V druhej Olešnej je situácia dobrá. Nehovoríme že úplne ideálna, ale lajckými slovami by sa dalo povedať, že to tam ešte "drží". Taktiež v časti Klokočova u Zajacov.

Je potrebné sa na všetko informovať, aj keď telefonický. Vždy dostanete aktuálnu informáciu.  Momentálne k 1.8.2017 sa spracuváva kalamita roztrúsená a sústredená v malom množstve v Urbári Olešná, "nad studňami - 8604,8605. Bude sa spracovavať v parcelách : 751,761/1,820,1279/1,1278/1,1379,1375/1,1370,1374,1719,1720,2081,7137/1,7130/2,7129/1,7130/1,6896,6886.

Zas je potrebné sa prejsť po lese, zistiť stav a komunikovať s vedením kancelárie pozemkového spoločenstva.

 

Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Olešná

 p. č.  6439 - cca 95 m3,  "Fojtíci a spol." , JPRL 1225 b a,  NŤ-PH (VT)

p. č.  6879 - cca 250 m3,  "Cvinčkové- Ráztoka" , JPRL 1220 b,  NŤ-PH 

p. č.  7129/1 - cca 150 m3,  "Chrobácka - Ráztoka" , JPRL 1218 c,  NŤ-PH 

Ráztoka - Lašová a spol. - cca 90 m3,  NŤ-PH 

Ráztoka - Bobek  a spol. - cca 45 m3,  NŤ-PH 

p. č.  7131 - cca 100 m3,  "Búčnik" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  7137/1 - cca 100 m3,  "Búčnik" , JPRL 1231 b,  NŤ-PH 

p. č.  7130/1 - cca 100 m3,  "Osminy - PO" , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  7130/1 - cca 50 m3,  " malé a veľké Osminy " , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  1279/1, 1278/1 - cca 200 m3,  "Chrenščová nad R. Blažkom" , JPRL 1235 a,  NŤ-PH 

cca 250 m3,  "Kyšľacka, Jašuľacka, Chrobácka" , JPRL 1234 a,  NŤ-PH 

p. č.  1375/1, 1370 - cca 80 m3,  "Kamenišťák M. a spol. " , JPRL 1237 a,  NŤ-PH 

p. č.  1701 - cca 70 m3,  "Kamenišťák M. " , JPRL 1237 a,  NŤ-PH 

p. č.  1719 - cca 30 m3,  "Šulková" , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  1380, 1379 - cca 80 m3,  "Cvinčkovia a spol. " , JPRL 1293 d, e,  NŤ-PH 

p. č.  757/1,758,761/1/2 "Kyšľacka

p. č. 483/3 "Palicovské"

p. č. 8223 Dolina (Kmochovka) Škuľavík Laco a spol.

p. č. 743/1/2 Plocháni, cca 120 m3, NŤ-PH

p. č.  6439 - cca 70 m3,  "Fojtík Milan a spol. " , JPRL 1225 b,  NŤ-PH 

p. č.  1276 - cca 130 m3,  "Chrenščová " ,   NŤ-PH 

p. č.  8660/1 - cca 25 m3,  "Čečotka Vlasťo a spol." ,  NŤ-PH 

p. č.  7850 - cca 35 m3,  "Jarošovci." ,  NŤ-PH 

p. č.  6226 - cca 11 m3,  "Svitkovci" ,  NŤ-PH 

p. č.  8602, 8605  - cca 70 m3,  "od studní - Jozkova jama" ,  NŤ-PH 

p. č.  843/1, 843/2  - cca 300 m3,  "Palicovské" ,  NŤ-PH 

 

 

 Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Podvysoká

Napadnuté v podstate všetky JPRL  od štvrte Trlíková až po Bukovina - lyžiarsky vlek

 

 

 Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Klokočov

p. č.  26 703 - cca 200 m3,  "pod skládkou Borsučie" , JPRL 1175,  OÚ - dorub

p. č.  26 664 - cca 50 m3, kalamita

Klokočov  - cca 55 m3,  "Jelitov - Hrubý Buk " , JPRL 1204 a,  NŤ-PH 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Oznam o pripravovaných  ťažbách - 2019

 Zoznam parciel, kde sa vyskytuje a spracúváva kôrovcová kalamita:

k. ú. Olešná, k. ú. Olešná - Burkov vrch

 

p. 755 - Jašuľoci,

754/2, 754/4, 754/1 - Plochaňske,

761/1, 761/2, 758 - Kyšľaci,

754/1, 756, 483/4, 484  - Svitkové, Cvinčkové, 

820 - Chrobácka, 

p. 166/1/2 Lovasovská, 

p. 483/1/2, (484) Palicovské, 

p. 1370/2/3/4 Kameništáci u Blažka   k. ú. Olešná

 p. č. 2715/1/2 Matlácke,

p. 1278/1, 1279/1/4/5  Chrenščová,

p. 1719 Šulková,

p. 2497/1/2/3/4, 2465/1/2, 2490, 2491, 2492, 2488, 2489....... Potoky,

p. 1393 Výrobíci,

p. 1380 Cvinčkové,

p. 2694 Potôčky,

p. 2704 Ficek a spol.,

p. 2499/3 Kameništáci-Sloviaci

p. 1375/1, 1370/2/3/4  Kameniš. u Blažka,

p. 166/1/2 Lovasovské,

p. Hrub. ráztoka - Lašová a spol. 

Hrub. ráztoka - Bobek a spol. 

p. 8000 Burkov vrch - za plotom,

p. 8222 časť Pantoci, 

p. 8213/1 Dolina (Laco Škuľavík a spol.), 

p. 8602 u sudní

p. 8604 Jozková jama

p. 8605 Jozková jama

p. 3844 Jamy (Mucha P. a spol.), 

 p. 6879 Cvinčkové, 

p. 832 Chrobácka

p. 3215, 3216, 3217 

p. 2081, 2086/1/2  Bukovka

p. 5613, 5609,5608, 6593, 6594, 6595 - Zopač

p. 8743/3 Bazgerovci

p. 8743/2 Šeligové

p. 8697 u hranice

p. 8238/1 Fat. boky (Godiška)

p. 8253 Fat. boky (Svitkové)

p. 8238/1

 

k. ú. Klokočov

 p. č. 26675 Hrancovka

p. č. 26664 (66 m3)

 

Plánovaná ťažba dreva rok 2019 - Podvysoká

Napadnuté v podstate všetky JPRL  

 

 

 Oznam o pripravovaných  ťažbách - 2020

 Plánovaná ťažba dreva rok 2020 - Podvysoká

 

 JPRL 1262 b1,  p. č. 1940, 1943, 1944 Halajovské

JPRL 1262 d1,  p. č. 2297, 2298, 1999, 1998 Comor. +  Seker.

JPRL 1264 ,     p. č. 12943 Schodná voda

JPRL 1262 i1,  p. č. 2447, 2446, 2449 Mravcová

júl 2020

JPRL 1263 e,  p. č. 2429  Soviarska NŤ - Lykrož. smrekový cca 80 m3

Plánovaná ťažba dreva rok 2020 - Olešná I.,  Burkov vrch

 JPRL 1144  1, 1122 a,  p. č. 8602, nad studňami  cca 100 m3 NŤ-PH (LS)

 JPRL 1148 b 0, p. č. 8481, Mlačky

JPRL 1150, p. č. 8333, 8335, 8337, 8338 Badžgoňova jama

p. č. 8477 Burkov vrch

p. č. 8327, 8328  Burkov vrch

JPRL 1152 b 1, p. č. 8227/1, Doliňorské

JPRL 1153 c 1, p. č. 8253, línia Kurfurst, Hutyra

JPRL 1161 a 1, p. č. 8221, línia Zajac Paľo

JPRL 1162 b 1, p. č. 8001, 8012, 8014, 8009, okolo starej cesty na Dolinu

JPRL 1164, p. č. 7845, Jaroš Laco

JPRL 1165 a 1, p. č. 7852, linia Svitkové

JPRL 1144 11169 b 1, p. č. 8215/1 linia Doliňorské

JPRL 1220 b 1, p. č. 6879 Cvinčkové - Ráztoka

JPRL 1220 b 1, p. č. 6869 Fojtícke

JPRL 1229 b, p. č. 7095 Kropačová - potôčky

JPRL 1235 a, p. č. 1370, 1279/1, 1278/1 Fojtíci, Kamenišť., Chrenščová

JPRL 1237 a, Fojtíci, Kamenišť., Kubiš Anton a spol.

JPRL 1238 d, p. č. 3254 nad Badurovu

JPRL 1288 d, p. č. 832 Chrobácka, 1393 Výrobícke,  1380 Cvinčkové

JPRL 1292, p. č. 2462 Bobkovské - potoky

JPRL 1293 c 1, p. č. 1723  Šulková

JPRL 1294 c 1,  p. č. 754 Hruškovci - Plocháni

 JPRL 1137 ,  p. č. 8315, cca 20 m3, NŤ-PH (LS)

JPRL 1143,  p. č. 8626, JPRL 1124 c, cca 90 m3

NŤ-PH (LS)

rok 2020 - Klokočov

 p. č. 26679 Klokočov - Klinky kalamita

Vž. vlastníci lesa, dovoľujeme si Vám oznámiť o plánovanej ťažbe dreva v hore uvedenej parcele č. 26679 Klokočov - Klinky.

V roku 2017 sme v nej realizovali obnovnú úmyselnú ťažbu, kde sme na ploche ponechali "výstavky" - buk, ktorý nám vplyvom semenného roku urobil dobrú službu a plochu nám z väčšej časti krásne zasemenil. Toto prirodzené zmladenie odrástlo, takže starý materský porast (zvyšky) je možné dorúbať. Z časti sú aj staré jedince poškodené vetrom. Zároveň z ľavej strany z pohľadu z dola by sa zarovnala porastová stena obnovného prvku. V tejto časti sa nachádzajú aj vývraty smreka, takže by sa urobilo jedno s druhým. Vyťažená drevná hmota - buk, by bola rozdelená podľa podielov vlastníkov ako palivové drevo. Smrek by sa odpredal. Odhadované množstvo buka je cca do 70 m3  a smreka do 40 m3. Približovalo by sa to na odvozné miesto "Pod schody" po ceste z hora, ktorá sa popravila po dažďoch ešte v jeseni 2019

Akékoľvek informácie na telef. čísle 0907 738666, 4346177.

 

  Spracovanie kalamity

Olešná - Hrub. ráztoka p. č. 7132 (Búčnik)  JPRL 1218 b - cca 350 m3

Olešná - Vlčia Jama p. č. 7137/1 (Búčnik) JPRL 1232 a - cca 150 m3

Olešná - Potôčky - Chrobácka (hore vedľa osmín) p. č. 7130/2  JPRL 1231 b - cca 300 m3

Olešná - Potôčky - Osminy (predná Olešná ) p. č. 7130/1 JPRL  1230 b - cca 60 m3

Predná Olešná  - Palicovské  p. č. 483/1/2  - cca 170 m3

Predná Olešná  -Kudláčske  p. č. 173  - cca 62 m3

 Náhodná ťažba

JPRL 1162 b - cca 120 m3, parcela č. 8004

JPRL 1152 b - cca 100 m3, parcela č. 8227/1

JPRL 1241 - parcela č. 4588, 4474

JPRL 1123 a - cca 200 m3, parcela č. 8737, NŤ - PH (LS)

JPRL 1122 b - cca 60 m3, parcela č. 8735, NŤ - vývraty

JPRL 1169 b - cca 170 m3, parcela č. 8213/1 linia Pantocká, NŤ - PH (LS)

JPRL 1139 a, 1138  - cca 110 m3, parcela č. 8318, 8317, 8316, 8319/1, NŤ - PH (LS)

JPRL 1123 a, 1123 b  - cca 250 m3, parcela č. 8737, 8735, NŤ - PH (LS)

JPRL 1153 c   - cca 50 m3, parcela č. 8253, NŤ - PH (LS) linaj Vacula - Godiška

 

 k. ú. Klokočov

JPRL 1184 b - parcela č. 26675 "Hrancovka", NŤ - PH(LS) 35 m3, NŤ - Vrch. 20 m3, OÚ - Dorub 120 m3

JPRL 1183  - parcela č. 26674 "Zadná Kršľa", NŤ - VT 30 m3, OÚ - Dorub 120 m3

JPRL 1179  - parcela č. 26883/5 "Hrancovka", NŤ - PH(LS) 50 m3 

JPRL 1175  - parcela č. 26703, NŤ - PH(LS) 120 m3 

JPRL 1176  - "Vršek" - roztrúsená kalamita 30 m3

JPRL 1182  - parcela č. 26664 "nad lúku", NŤ - PH(LS) 40 m3 

 

 rok 2021 - Olešná, Burkov vrch

spracovanie kôrovcovej kalamity

 JPRL 1237 b - parcela č. 1990/6/5 "Valašek a spol. ", NŤ - PH(LS) 350 m3

 JPRL 1219 a - "Hr. ráztoka" - Kozubová a spol., OÚ  55 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8335,8333 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 35 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8481 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 18 m3

 JPRL 1149 b - parcela č. 8340 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 20 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8336 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 25 m3

 JPRL 1288 f - parcela č. 166/ 1 "Lovasovské ", NŤ - PH(LS) 200 m3

 JPRL 1239 d - parcela č. 5313 "nad družstvom ", NŤ - PH(LS) 100 m3

 

Príprava ťažby Olešná máj 2021

 Pripravuje sa ťažba v lokalite:

Olešná Groň p. č. 832  " Chrobácka",

JPRL 1294 B, p. č. 826/1  "Chrobácka",

JPRL 1294 B, p. č. 746  "Comorkovci-Hruškovci",

JPRL 1294 E, 1288 F, p. č. 483/2, 479/1  "Palicovské"

JPRL 1294 E, 1288 F, 1287 G, p. č. 171, 173, 174  "Kudláčovské"

JPRL 1126 A, p. č. 8743/2 "Šeligové"

JPRL 1126 C, p. č. 8743/1 "Bazgerové"

JPRL 1222 A, 1223 E, p. č. 5617/1 " U Froli ", cca 70 m2

JPRL 1121 E, p. č. 6346/2  "Fojtíci Stano a spol.", cca 137 m3

JPRL 1231 B, C, p. č. 7137/1 "Búčnik", cca 40 m3

JPRL 1231 B, p. č. 7130/2 "Chrobácka vedľa osmín", cca 230 m3

JPRL 1230 B, p. č. 7130/1 "Osminy", 110 m3

JPRL 1230 B, p. č. 7095 "Kropáčová", cca 112 m3

JPRL 1240 1 , p. č. 3198/6 (4m3), p. č. 3191/2 (4m2), p.č. 3198/1 (25m3)

JPRL 1293 a 1 , p. č. 2497/1 (35m3)

 

 Podvysoká  2021

 JPRL 1261 A, p. č. E 1660, cca 172 m3  

 JPRL 1261 A, p. č. E 1659, cca 46 m3

 JPRL 1262 D, p. č. C 2448/28, cca 60 m3

 JPRL 1262 G , p. č. E 2436, 2439, 2321, cca 50 m3

JPRL 1262 F, p. č. 2321, cca 40 m3

JPRL 1262 B, p. č. 1939 , cca 35 m3

  

  Klokočov  2021

 JPRL 1179, p. č. 26883/5, cca 45 m3

 JPRL 1179, p. č. 26887/1, cca 20 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/9, cca 14 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/8, cca 32 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/7, cca 4 m3

 JPRL 1181, p. č. 26700, c/ca 32 m3

 JPRL 1172 A, p. č. 26690, cca 170 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia