Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

Oznam o plánovaných a zrealizovaných ťažbách rok 2024

2024

JPRL 1169 b1, p. č. 8213/1 Javoríčatá - Burkov vrch, cca 50 m3 + 150m3, NV/LS - Ťažba ukončená

JPRL 1163 b1, p. č. 7835/2 U Jaroší "Mlyn" - Burkov vrch, cca 250 m3, NV/LS, NV/LT - Ťažba ukončená

JPRL 1286 c1, p. č. 832 Chrobácka, cca 224 m3, NV/LS - Ťažba ukončená

JPRL 1286 a 0, p. č. 1393 Cvinčkové, cca 120 m3, NV/LS - Ťažba ukončená

JPRL 1163 b1, p. č. 7834/2, 7833, 7834/1 U Jaroší "Prechod" - Burkov vrch, cca 140 m3, NV/LS - Ťažba ukončená

JPRL 1145 a 0, p. č. 8539/4 pod jedľu - Burkov vrch, cca 40 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1126 c 1, p. č. 8743/1, 8743/2 nad Klinom, cca 430 m3,  NV/VT

JPRL 1147    1, p. č. 8479/1, 8480/4, 8338  nad Belkom "Mlačky", cca 660 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1152 b 1, p. č. 8253, 8246, 8227/1 Tyňak nad cestu, pod cestu,  Faturove Boky, cca 632 m3,  NV/VT,  NV/LS

JPRL 1160    1, p. č. 8222 "Doliňore" Javoričatá nad cestu , cca 40 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1161 a 1, p. č. 8222 "Doliňore" , cca 357 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1163 c 1, p. č. 7632/3, 7835/3, 7841/2, 7848/3 u Jaroši pod cestu , cca 150 m3 + 100 m3,  NV/VT

JPRL 1164  1, p. č. 7843, 7841/3, 7844, 7846/2 , u Jaroši nad cestu , cca 200 m3,  NV/VT

JPRL 1169 b 1, p. č. 8213/1 "Javoríčatá" , cca 60 m3,  NV/VT

JPRL 1286 c 1, p. č. 834, 832, 844, 839, 838, 840, 841 "Chrobácka" , cca 170 m3,  NV/LS

JPRL 1288 c 0, p. č. 732, 731, 729, 727  , cca 182 m3,  NV/LS

JPRL 1288 d 1, p. č. 832  "Chrobácka" , cca 20 m3,  NV/LS

JPRL 1125 a 1, p. č. 8742,  nad Klinom - Klusové, cca 293 m3,  NV/VT

JPRL 1125 b 1, p. č.  8743/2 nad Klinom - Šeligové, cca 395 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1124 c 1, p. č. 8626 pod Klinom, cca 249 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená (125 m3)

JPRL 1144, p. č. 8479/1, 8602 nad Kozlikom (studňami), cca 300 m3,  NV/VT

JPRL 1165 a 1, p. č. 7852/3 za Zmiatkami, cca 425 m3,  NV/VT

JPRL 1151 a 1, p. č. 8227/1, 8333 na doline (mlačky), cca 600 m3,  NV/VT

JPRL 1125 a 1, p. č. 8743/2 Šeligové, cca 400 m3,  NV/VT - Ťažba ukončená

JPRL 1153 c 1, p. č. 8256/1, 8253 Faturové boky, cca 461 m3,  NV/VT

JPRL 1164    1, p. č. 7843, 7841/3,7844, 7845/1, 7850 u Jaroši nad cestu, cca 250 m3,  NV/VT, NV/LS

JPRL 1147    1, p. č. 8479/1, 8337, 8338, 8339, 8478/2 nad Belkom - mlačky, cca 500 m3,  NV/VT

JPRL 1153 b 1, p. č. 8319/1, 8321 Jurgové, cca 1220 m3,  NV/VT

JPRL 1139 a   , p. č. 8319/1, 8318 vedľa urbaru od Jrugového, cca 70 m3,  NV/VT

JPRL 1153 a   , p. č. 8253, 8322, 8321, 8238/1, 8254, 8237, 8235, 8324, 8323 Tyňak, cca 100 m3,  NV/VT

JPRL 1145 b   , p. č. 8589/3 nad Hroborom vo vršku, cca 60 m3,  NV/VT- Ťažba ukončená (32 m3) 

JPRL 1148 a   , p. č. 8482/3, 8481 nad Belkom (mlačky), cca 750 m3, NV/VT

JPRL 1148 b   , p. č. 8481 nad Belkom (mlačky), cca 380 m3,  NV/VT

JPRL 1149 a   , p. č. 8335, 8336, 8481 nad Belkom (mlačky), cca 1030 m3,  NV/VT

JPRL 1167      , p. č. 8000/3, 8036 pod Muchvcami, Jarošovcami, cca 510 m3,  NV/VT

JPRL 1223 d 1, p. č. 5617/1, 5614/2, 5721, u Froli - Kudláč a spol., cca 52 m3,  NV/VT, NV/LS

JPRL 1223 c 1, p. č. 5721, 5722/1, u Froli - Kudláč a spol., cca 160 m3,  NV/VT, NV/LS

JPRL 1223 c 2, p. č.  5721, u Froli - Kudláč a spol., cca 10 m3,  NV/LS

JPRL 1223 c 3, p. č. 5721, u Froli - Kudláč a spol., cca 15 m3,  NV/LS

JPRL 1225 b 1, p. č. 6445, u Kubiši, cca 65 m3,  NV/VT, NV/LS

JPRL 1226 a ,   p. č. 6850/6, Potočky - Kubišov pasienok, cca 75 m3,  NV/VT

JPRL 1226 b 1, p. č. 6851, Potočky - Kubišov pasienok, cca 40 m3,  NV/VT

JPRL 1226 b 2, p. č. 6851, Potočky - Kubišov pasienok, cca 2 m3,  NV/LS

JPRL 1290 a 1, p. č. 2087, cca 50 m3,  NV/LS

JPRL 1290 b 1, p. č.                  , cca 10 m3,  NV/VT

JPRL 1188    1, k. ú. Klokočov - p. č. 26900, cca 185 m3,  NV/LS

JPRL 1190    1, k. ú. Klokočov - p. č. 26896/13, cca 357 m3,  NV/LS, NV/VT

JPRL 1164    1, p. č.               u Jaroši nad cestu, cca 40 m3,  NV/VT 

JPRL 1218 b 1, p. č. 7118/4, Hrub. Ráztoka, cca 52 m3,  NV/LS

JPRL 1219 a 1, p. č. 7118/1, Hrub. Ráztoka, cca 50 m3,  NV/LS

JPRL 1220 b 1, p. č. 6879, Hrub. Ráztoka - Cvinčkové, cca 100 m3,  NV/LS,VT

JPRL 1221 b 2, p. č. 6876, Hrub. Ráztoka - Bazgerovci, cca 50 m3,  NV/VT

JPRL 1221 e   , p. č. 6346/2, Hrub. Ráztoka - Fojtíci, cca 100 m3,  NV/VT

JPRL 1222 a   , p. č.              , Hrub. Ráztoka, cca 350 m3,  NV/VT

JPRL 1222 f    , p. č.              , Hrub. Ráztoka, cca 12 m3,  NV/VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia