Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

Oznam o realizovaných ťažbách 

15.8.2023

V Potôčkoch v časti nad Badurku je kalamita - sucháre:

číslo parcely porast kubíky odhad m3
3253 1238D1 5
3254/1 1238D1 90
3254/6 1238D1 50
3264 1238D1 5

 

 

 

Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Olešná

 p. č.  6439 - cca 95 m3,  "Fojtíci a spol." , JPRL 1225 b a,  NŤ-PH (VT)

p. č.  6879 - cca 250 m3,  "Cvinčkové- Ráztoka" , JPRL 1220 b,  NŤ-PH 

p. č.  7129/1 - cca 150 m3,  "Chrobácka - Ráztoka" , JPRL 1218 c,  NŤ-PH 

Ráztoka - Lašová a spol. - cca 90 m3,  NŤ-PH 

Ráztoka - Bobek  a spol. - cca 45 m3,  NŤ-PH 

p. č.  7131 - cca 100 m3,  "Búčnik" , JPRL 1260 a,  NŤ-PH 

p. č.  7137/1 - cca 100 m3,  "Búčnik" , JPRL 1231 b,  NŤ-PH 

p. č.  7130/1 - cca 100 m3,  "Osminy - PO" , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  7130/1 - cca 50 m3,  " malé a veľké Osminy " , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  1279/1, 1278/1 - cca 200 m3,  "Chrenščová nad R. Blažkom" , JPRL 1235 a,  NŤ-PH 

cca 250 m3,  "Kyšľacka, Jašuľacka, Chrobácka" , JPRL 1234 a,  NŤ-PH 

p. č.  1375/1, 1370 - cca 80 m3,  "Kamenišťák M. a spol. " , JPRL 1237 a,  NŤ-PH 

p. č.  1701 - cca 70 m3,  "Kamenišťák M. " , JPRL 1237 a,  NŤ-PH 

p. č.  1719 - cca 30 m3,  "Šulková" , JPRL 1230 b,  NŤ-PH 

p. č.  1380, 1379 - cca 80 m3,  "Cvinčkovia a spol. " , JPRL 1293 d, e,  NŤ-PH 

p. č.  757/1,758,761/1/2 "Kyšľacka

p. č. 483/3 "Palicovské"

p. č. 8223 Dolina (Kmochovka) Škuľavík Laco a spol.

p. č. 743/1/2 Plocháni, cca 120 m3, NŤ-PH

p. č.  6439 - cca 70 m3,  "Fojtík Milan a spol. " , JPRL 1225 b,  NŤ-PH 

p. č.  1276 - cca 130 m3,  "Chrenščová " ,   NŤ-PH 

p. č.  8660/1 - cca 25 m3,  "Čečotka Vlasťo a spol." ,  NŤ-PH 

p. č.  7850 - cca 35 m3,  "Jarošovci." ,  NŤ-PH 

p. č.  6226 - cca 11 m3,  "Svitkovci" ,  NŤ-PH 

p. č.  8602, 8605  - cca 70 m3,  "od studní - Jozkova jama" ,  NŤ-PH 

p. č.  843/1, 843/2  - cca 300 m3,  "Palicovské" ,  NŤ-PH 

 

 

 Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Podvysoká

Napadnuté v podstate všetky JPRL  od štvrte Trlíková až po Bukovina - lyžiarsky vlek

 

 

 Plánovaná ťažba dreva rok 2018 - Klokočov

p. č.  26 703 - cca 200 m3,  "pod skládkou Borsučie" , JPRL 1175,  OÚ - dorub

p. č.  26 664 - cca 50 m3, kalamita

Klokočov  - cca 55 m3,  "Jelitov - Hrubý Buk " , JPRL 1204 a,  NŤ-PH 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Oznam o pripravovaných  ťažbách - 2019

 Zoznam parciel, kde sa vyskytuje a spracúváva kôrovcová kalamita:

k. ú. Olešná, k. ú. Olešná - Burkov vrch

 

p. 755 - Jašuľoci,

754/2, 754/4, 754/1 - Plochaňske,

761/1, 761/2, 758 - Kyšľaci,

754/1, 756, 483/4, 484  - Svitkové, Cvinčkové, 

820 - Chrobácka, 

p. 166/1/2 Lovasovská, 

p. 483/1/2, (484) Palicovské, 

p. 1370/2/3/4 Kameništáci u Blažka   k. ú. Olešná

 p. č. 2715/1/2 Matlácke,

p. 1278/1, 1279/1/4/5  Chrenščová,

p. 1719 Šulková,

p. 2497/1/2/3/4, 2465/1/2, 2490, 2491, 2492, 2488, 2489....... Potoky,

p. 1393 Výrobíci,

p. 1380 Cvinčkové,

p. 2694 Potôčky,

p. 2704 Ficek a spol.,

p. 2499/3 Kameništáci-Sloviaci

p. 1375/1, 1370/2/3/4  Kameniš. u Blažka,

p. 166/1/2 Lovasovské,

p. Hrub. ráztoka - Lašová a spol. 

Hrub. ráztoka - Bobek a spol. 

p. 8000 Burkov vrch - za plotom,

p. 8222 časť Pantoci, 

p. 8213/1 Dolina (Laco Škuľavík a spol.), 

p. 8602 u sudní

p. 8604 Jozková jama

p. 8605 Jozková jama

p. 3844 Jamy (Mucha P. a spol.), 

 p. 6879 Cvinčkové, 

p. 832 Chrobácka

p. 3215, 3216, 3217 

p. 2081, 2086/1/2  Bukovka

p. 5613, 5609,5608, 6593, 6594, 6595 - Zopač

p. 8743/3 Bazgerovci

p. 8743/2 Šeligové

p. 8697 u hranice

p. 8238/1 Fat. boky (Godiška)

p. 8253 Fat. boky (Svitkové)

p. 8238/1

 

k. ú. Klokočov

 p. č. 26675 Hrancovka

p. č. 26664 (66 m3)

 

Plánovaná ťažba dreva rok 2019 - Podvysoká

Napadnuté v podstate všetky JPRL  

 

 

 Oznam o pripravovaných  ťažbách - 2020

 Plánovaná ťažba dreva rok 2020 - Podvysoká

 

 JPRL 1262 b1,  p. č. 1940, 1943, 1944 Halajovské

JPRL 1262 d1,  p. č. 2297, 2298, 1999, 1998 Comor. +  Seker.

JPRL 1264 ,     p. č. 12943 Schodná voda

JPRL 1262 i1,  p. č. 2447, 2446, 2449 Mravcová

júl 2020

JPRL 1263 e,  p. č. 2429  Soviarska NŤ - Lykrož. smrekový cca 80 m3

Plánovaná ťažba dreva rok 2020 - Olešná I.,  Burkov vrch

 JPRL 1144  1, 1122 a,  p. č. 8602, nad studňami  cca 100 m3 NŤ-PH (LS)

 JPRL 1148 b 0, p. č. 8481, Mlačky

JPRL 1150, p. č. 8333, 8335, 8337, 8338 Badžgoňova jama

p. č. 8477 Burkov vrch

p. č. 8327, 8328  Burkov vrch

JPRL 1152 b 1, p. č. 8227/1, Doliňorské

JPRL 1153 c 1, p. č. 8253, línia Kurfurst, Hutyra

JPRL 1161 a 1, p. č. 8221, línia Zajac Paľo

JPRL 1162 b 1, p. č. 8001, 8012, 8014, 8009, okolo starej cesty na Dolinu

JPRL 1164, p. č. 7845, Jaroš Laco

JPRL 1165 a 1, p. č. 7852, linia Svitkové

JPRL 1144 11169 b 1, p. č. 8215/1 linia Doliňorské

JPRL 1220 b 1, p. č. 6879 Cvinčkové - Ráztoka

JPRL 1220 b 1, p. č. 6869 Fojtícke

JPRL 1229 b, p. č. 7095 Kropačová - potôčky

JPRL 1235 a, p. č. 1370, 1279/1, 1278/1 Fojtíci, Kamenišť., Chrenščová

JPRL 1237 a, Fojtíci, Kamenišť., Kubiš Anton a spol.

JPRL 1238 d, p. č. 3254 nad Badurovu

JPRL 1288 d, p. č. 832 Chrobácka, 1393 Výrobícke,  1380 Cvinčkové

JPRL 1292, p. č. 2462 Bobkovské - potoky

JPRL 1293 c 1, p. č. 1723  Šulková

JPRL 1294 c 1,  p. č. 754 Hruškovci - Plocháni

 JPRL 1137 ,  p. č. 8315, cca 20 m3, NŤ-PH (LS)

JPRL 1143,  p. č. 8626, JPRL 1124 c, cca 90 m3

NŤ-PH (LS)

rok 2020 - Klokočov

 p. č. 26679 Klokočov - Klinky kalamita

Vž. vlastníci lesa, dovoľujeme si Vám oznámiť o plánovanej ťažbe dreva v hore uvedenej parcele č. 26679 Klokočov - Klinky.

V roku 2017 sme v nej realizovali obnovnú úmyselnú ťažbu, kde sme na ploche ponechali "výstavky" - buk, ktorý nám vplyvom semenného roku urobil dobrú službu a plochu nám z väčšej časti krásne zasemenil. Toto prirodzené zmladenie odrástlo, takže starý materský porast (zvyšky) je možné dorúbať. Z časti sú aj staré jedince poškodené vetrom. Zároveň z ľavej strany z pohľadu z dola by sa zarovnala porastová stena obnovného prvku. V tejto časti sa nachádzajú aj vývraty smreka, takže by sa urobilo jedno s druhým. Vyťažená drevná hmota - buk, by bola rozdelená podľa podielov vlastníkov ako palivové drevo. Smrek by sa odpredal. Odhadované množstvo buka je cca do 70 m3  a smreka do 40 m3. Približovalo by sa to na odvozné miesto "Pod schody" po ceste z hora, ktorá sa popravila po dažďoch ešte v jeseni 2019

Akékoľvek informácie na telef. čísle 0907 738666, 4346177.

 

  Spracovanie kalamity

Olešná - Hrub. ráztoka p. č. 7132 (Búčnik)  JPRL 1218 b - cca 350 m3

Olešná - Vlčia Jama p. č. 7137/1 (Búčnik) JPRL 1232 a - cca 150 m3

Olešná - Potôčky - Chrobácka (hore vedľa osmín) p. č. 7130/2  JPRL 1231 b - cca 300 m3

Olešná - Potôčky - Osminy (predná Olešná ) p. č. 7130/1 JPRL  1230 b - cca 60 m3

Predná Olešná  - Palicovské  p. č. 483/1/2  - cca 170 m3

Predná Olešná  -Kudláčske  p. č. 173  - cca 62 m3

 Náhodná ťažba

JPRL 1162 b - cca 120 m3, parcela č. 8004

JPRL 1152 b - cca 100 m3, parcela č. 8227/1

JPRL 1241 - parcela č. 4588, 4474

JPRL 1123 a - cca 200 m3, parcela č. 8737, NŤ - PH (LS)

JPRL 1122 b - cca 60 m3, parcela č. 8735, NŤ - vývraty

JPRL 1169 b - cca 170 m3, parcela č. 8213/1 linia Pantocká, NŤ - PH (LS)

JPRL 1139 a, 1138  - cca 110 m3, parcela č. 8318, 8317, 8316, 8319/1, NŤ - PH (LS)

JPRL 1123 a, 1123 b  - cca 250 m3, parcela č. 8737, 8735, NŤ - PH (LS)

JPRL 1153 c   - cca 50 m3, parcela č. 8253, NŤ - PH (LS) linaj Vacula - Godiška

 

 k. ú. Klokočov

JPRL 1184 b - parcela č. 26675 "Hrancovka", NŤ - PH(LS) 35 m3, NŤ - Vrch. 20 m3, OÚ - Dorub 120 m3

JPRL 1183  - parcela č. 26674 "Zadná Kršľa", NŤ - VT 30 m3, OÚ - Dorub 120 m3

JPRL 1179  - parcela č. 26883/5 "Hrancovka", NŤ - PH(LS) 50 m3 

JPRL 1175  - parcela č. 26703, NŤ - PH(LS) 120 m3 

JPRL 1176  - "Vršek" - roztrúsená kalamita 30 m3

JPRL 1182  - parcela č. 26664 "nad lúku", NŤ - PH(LS) 40 m3 

 

 rok 2021 - Olešná, Burkov vrch

spracovanie kôrovcovej kalamity

 JPRL 1237 b - parcela č. 1990/6/5 "Valašek a spol. ", NŤ - PH(LS) 350 m3

 JPRL 1219 a - "Hr. ráztoka" - Kozubová a spol., OÚ  55 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8335,8333 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 35 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8481 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 18 m3

 JPRL 1149 b - parcela č. 8340 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 20 m3

 JPRL 1149 a - parcela č. 8336 "Mlačky ", NŤ - PH(LS) 25 m3

 JPRL 1288 f - parcela č. 166/ 1 "Lovasovské ", NŤ - PH(LS) 200 m3

 JPRL 1239 d - parcela č. 5313 "nad družstvom ", NŤ - PH(LS) 100 m3

 

Príprava ťažby Olešná máj 2021

 Pripravuje sa ťažba v lokalite:

Olešná Groň p. č. 832  " Chrobácka",

JPRL 1294 B, p. č. 826/1  "Chrobácka",

JPRL 1294 B, p. č. 746  "Comorkovci-Hruškovci",

JPRL 1294 E, 1288 F, p. č. 483/2, 479/1  "Palicovské"

JPRL 1294 E, 1288 F, 1287 G, p. č. 171, 173, 174  "Kudláčovské"

JPRL 1126 A, p. č. 8743/2 "Šeligové"

JPRL 1126 C, p. č. 8743/1 "Bazgerové"

JPRL 1222 A, 1223 E, p. č. 5617/1 " U Froli ", cca 70 m2

JPRL 1121 E, p. č. 6346/2  "Fojtíci Stano a spol.", cca 137 m3

JPRL 1231 B, C, p. č. 7137/1 "Búčnik", cca 40 m3

JPRL 1231 B, p. č. 7130/2 "Chrobácka vedľa osmín", cca 230 m3

JPRL 1230 B, p. č. 7130/1 "Osminy", 110 m3

JPRL 1230 B, p. č. 7095 "Kropáčová", cca 112 m3

JPRL 1240 1 , p. č. 3198/6 (4m3), p. č. 3191/2 (4m2), p.č. 3198/1 (25m3)

JPRL 1293 a 1 , p. č. 2497/1 (35m3)

 

 Podvysoká  2021

 JPRL 1261 A, p. č. E 1660, cca 172 m3  

 JPRL 1261 A, p. č. E 1659, cca 46 m3

 JPRL 1262 D, p. č. C 2448/28, cca 60 m3

 JPRL 1262 G , p. č. E 2436, 2439, 2321, cca 50 m3

JPRL 1262 F, p. č. 2321, cca 40 m3

JPRL 1262 B, p. č. 1939 , cca 35 m3

  

  Klokočov  2021

 JPRL 1179, p. č. 26883/5, cca 45 m3

 JPRL 1179, p. č. 26887/1, cca 20 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/9, cca 14 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/8, cca 32 m3

 JPRL 1174, p. č. 26883/7, cca 4 m3

 JPRL 1181, p. č. 26700, cca 32 m3

 JPRL 1172 A, p. č. 26690, cca 170 m3

 JPRL 1174 a1, p. č. 26700, cca 70 m3 (december)

 

 ťažby Olešná jeseň 2021

 JPRL 1221 b1, p. č. 6875, NŤ - VT,  cca 270 m3

 JPRL 1220 b1, p. č. 6869, NŤ - VT,  cca 20 m3

 JPRL 1221 b2, p. č. 6876, NŤ - VT,  cca 20 m3

 JPRL 1221 b3, p. č. 6876, NŤ - VT,  cca 7 m3

 JPRL 1221 b3, p. č. 6346/2, NŤ - VT,  cca 7 m3

 

 

 Ťažby Olešná január 2022

 

11.01.2022
1237 C 1 260,00 0,44 VT 1 2499/1
1237 B 1 24,00 0,04 VT 1 2076
1237 B 1 35,00 0,06 VT 1 2077
1237 B 1 28,00 0,06 VT 1 1990/8
1237 B 2 10,00 0,03 VT 1 1718
1237 A 1 15,00 0,02 VT 1 1718
1237 A 1 100,00 0,15 SU 1 1702
1237 A 1 50,00 0,00 VT 1 1702

 

 JPRL 1222 b1, p. č. 8697, NŤ ,  cca 210 m3 ( Klin za Kapľu)

 

 

porast     m3   holina         parcela        
1285 A 1 10.00   0.01 0.01 SU   1 1937/3   4 1/IV PALIVO, Janáčiková Emília

   

porast     m3   holina         parcela       poznámka
1162 B 1 105.00   0.22 0.11 PP   2 8004/2   3 2/IV  na doline
1162 A 1 8.00   0.03 0.02 PP   2 8004/2   3 2/IV  
1168 A 0 28.00   0.04 0.02 PP   2 8208/2   3 2/IV  

 

 

porast     m3   holina         parcela       poznámka

 

1238 D 1 20.00   0.08 0.07 VT   1 3237   4 3/IV nad Badurku
1238 D 1 25.00   0.07 0.06 VT   1 3236   4 3/IV  
1238 D 1 27.00   0.15 0.12 VT   1 3236   4 3/IV  
1238 D 1 5.00   0.01 0.01 VT   1 3240   4 3/IV  

 

porast     m3   holina         parcela       poznámka
1294 E 1 30.00   0.06 0.06 PP   1 483/2   3 5/IV  
1288 F 1 27.00   0.09 0.09 SU   1 166/1   3 5/IV Lovasovske
1288 F 1 25.00   0.06 0.06 SU   1 173   3 5/IV Kudlačske
1288 F 1 125.00   0.31 0.31 SU   1 479/1   3 5/IV Palicovske

 

 

porast     m3   holina         parcela       poznámka
1287 H 0 3.00   0.00 0.00 VT   1 166/1   4 5/IV  

  

porast     m3   holina         parcela       poznámka
1165 B 1 6.00   0.00 0.00 PP   2 7853/2   5 1/VI  
1165 A 1 25.00   0.06 0.06 SU   2 7852/3   5    
1165 A 1 15.00   0.00 0.00 SU   2 7852/3   5    
1179 x 1 9.00   0.00 0.00 SU   2 26883/3   5 2/VI  

 JúL 2022

 

1188 x 1 150   0.28 0.08     2 26898        
1188 x 1 100   0.19 0.11     2 26898        

 august 2022

  

1190 x 1 238   0.6 0.4   2 26896/13        
1190 x 1 441   1.11 0.75   2 26896/13        

 

 

 

 2023

1183 x 1 20 10 0.02 0.02 SU   2 26669/2   12   KF
1183 x 1 10 5 0.01 0.01 SU   2 26669/3   12   KF
1183 x 1 150 65 0.28 0.05 VT   2 26674   12   KF
1183 x 1 2 2 0 0 VT   2 26671 BK 12   KF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia